filial
– et innholdsBYRAA
marmor_bla.gif

tekst

 
 

filial + ord = sant

De fleste av oss kan skrive, mens det er slett ikke alle som kan skrive godt. Som kan skrive tekster som er relevant, som leserne lar seg rive med av, som vekker følelser, inspirasjon og engasjement.  Spesielt når det gjelder tekster tilpasset ulike plattformer, kanaler, målgrupper og med ulike målsettinger, er det fort gjort å miste sporet.

filial tilbyr alle tjenester innen tekst, enten det er snakk om informative tekster, pressemeldinger, kundemagasiner, tekst til nettsiden din, sosiale medier eller selgende produkttekster. Har du en ferdig tekst som trenger å korrekturleses, få en språkvask eller bare friskes opp litt, kan filial gi teksten din en ekte bli-ny dag (eller time).

filial lover god flyt og en strategisk tanke bak alle tekster vi produserer, tilpasset alle plattformer og situasjoner.

 

Filial kan for eksempel:

  • Språkvaske tunge tekster og andre tekster til interninformasjon og rapporter.
  • Skrive tekster til nettside eller nyhetsbrev og gjøre innholdet mer fengende og troverdig.
  • Skrive pressemeldinger eller nyhetsbrev tilpasset målgruppen du ønsker å nå.
  • Produsere innlegg og annet tekstinnhold til nettsider, blogg og kundemagasiner.